• wegetatywny test biorezonansowy
  • osteopatia
  • tętno, język
  • testy na nietolerancję pokarmową